Foto Joakim Skagerlind
Foto Joakim Skagerlind

Inredning

Herder Home arbetar primärt med inredningskoncept åt privatkunder. Alla uppdrag är unika och jag jobbar både med helhetskoncept för tomma bostäder och med punktinsatser och omtag i redan befintliga inredningar. 

Målsättningen med alla mina uppdrag är att skapa ett unikt uttryck i nära dialog med dig som kund. Inget gör mig gladare än när jag lyckas skapa ett hem av dina visioner!

Varmt välkommen att höra av dig!

Telefon: 0732–644 922
Mail: info@herderhome.com